Biologique Rechercheのインスタグラム(biologique_recherche_sverige) - 12月12日 17時52分


Varje dag utsätts vår kropp för flera utmaningar, där vinterkylan är en av dessa som många gånger kan ge obehag . En torr eller uttorkad hud ger känslan av stramhet, den flagnar, kliar och blir röd/irriterad. Crème Dermo-RL Corps är en komplett behandling från Biologique Recherche som fyller huden med lipider och fukt. Dess skyddande och reparerande egenskaper gör det till en värdefull hjälp vid lipidbrist, dehydratiserade och försvagade hudtillstånd. Resultatet blir att huden återfår sin smidighet, mjukhet och lyster.

#BiologiqueRecherche #FollowYourSkinInstant #BuildingBetterSkin #Frenchcosmetics #SkincareRoutine #Bodycare
[BIHAKUEN]UVシールド(UVShield)

>> 飲む日焼け止め!「UVシールド」を購入する

42

0

2019/12/12

Biologique Rechercheを見た方におすすめの有名人

Biologique Rechercheの人気のインスタグラム